Evolved

Foto Lotte Stekelenburg

Evolved
digital print (6x), video
40x40cm 
2023

RMTxAKI


Sanne Licht is een van de vijftien
geselecteerde studenten die werk
toont in de groepstentoonstelling
RMT x AKI. De tentoonstelling is te zien
van 22 juni tot 27 augustus in het
Rijksmuseum Twenthe te Enschede.(Tekst: Julia Wolters, Rijksmuseum Twenthe)

Het werk Evolved onderzoekt of kunstmatige kunst de creativiteit van de hedendaagse kunstenaar kan overtreffen, waarbij de letter ‘S’ als vertrekpunt dient. Na ‘analoge’ experimenten met materialen waaronder kaarsvet, lijm, ijsblokjes en zelfs planten heeft Licht een voorstudie van purschuim gemaakt om deze vervolgens in een digitale wereld om te zetten. Hierbij ontstaan onverwachte interpretaties van lettervormen waarbij de technologie zich beweegt langs de grenzen van de herkenbare vorm.

The work Evolved explores whether artificial art can surpass the creativity of the contemporary artist, using the letter “S” as a starting point. Following “analog” experiments with materials including candle wax, glue, ice cubes and even plants, Licht created a preliminary study of polyurethane foam before transforming it into a digital world. In the process, unexpected interpretations of letterforms emerge where technology moves among the boundaries of recognizable form.

Foto Lotte Stekelenburg